Planowany termin uruchomienia studiów: paĽdziernik 2015

Pliki do pobrania
Wersja mobilna
Home Staging
Home STAGING - polega na przygotowaniu nieruchomo¶ci do sprzedaży b±dĽ do wynajmu. Celem takiego przygotowania jest zainteresowanie jak największej liczby ogl±daj±cych nieruchomo¶ć, a przez to przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższ± cenę. Techniki home stagingu opieraj± się na marketingu. Ich zastosowanie zmienia charakter nieruchomo¶ci z "do mieszkania" na "do sprzedania". Nieruchomo¶ć przygotowana do sprzedaży (wynajmu) staje się produktem atrakcyjnym dla nabywców. Badania na rynku amerykańskim wskazuj± skuteczno¶ć w skróceniu czasu sprzedaży (przeciętnie o 40%) a także w zwiększeniu realnej warto¶ci nieruchomo¶ci.