Program studiów


Semestr I
 
 
 
 
Przedmiot
Liczba godzin
Forma zajęć
ECTS
Sposób zaliczenia
Kreacja produktu Home Staging
10
Wykład
3
E
Rynek usług Home Staging
5
Wykład
2
E
Strategia sprzedaży i najmu oparta o Home Staging
5
Wykład
2
E
Home Staging zagadnienia praktyczne
12
Wykład
3
Z
Budowanie oferty sprzedaży
5
Wykład
2
E
Elementy usługi po¶rednictwa w obrocie nieruchomo¶ci. Budowanie relacji z klientami.
10
Wykład
i ćwiczenia
3
Z
Przygotowanie nieruchomo¶ci do sprzedaży
10
Wykład
3
E
Umowa o Home staging
5
Wykład
2
Z
Inspekcja nieruchomo¶ci – okre¶lenia zakresu Home stagingu
5
Wykład
2
Z
Biznes plan
10
Wykład
i ćwiczenia
3
E
Ekonomiczna efektywno¶ć inwestycji
10
Wykład
3
E
Ergonomia przestrzeni, funkcji oraz układu 
5
Wykład
i ćwiczenia
2
Z
Stymulatory zmysłów przy prezentacji  nieruchomo¶ci
5
Wykład
i ćwiczenia
2
Z
Aranżacja wnętrza
5
Wykład
i ćwiczenia
2
Z
SUMA GODZIN
102
 
34
 

Z – zaliczenie

E – egzamin

Semestr II
 
 
 
 
Przedmiot
Liczba godzin
Forma zajęć
ECTS
Sposób zaliczenia
Podstawy fotografii wnętrz
8
Wykład
i ćwiczenia
2
Z
Trendy we współczesnej sprzedaży nieruchomo¶ci
5
Wykład
2
E
Harmonogram prac – współpraca z wykonawcami i nadzór na pracami adaptacyjnymi
5
Wykład
i ćwiczenia
2
E
Analiza techniczna, funkcjonalna i estetyczna nieruchomo¶ci.
10
Ćwiczenia
3
Z
Podstawowe narzędzia Home Stagera
10
Ćwiczenia
3
Z
Tworzenie scen w aranżacji wnętrz
10
Ćwiczenia
3
Z
Zarz±dzanie projektami
10
Wykład
i ćwiczenia
3
E
Podstawy prezentacji rekomendacji na bazie przeprowadzonej analizy
10
Ćwiczenia
3
Z
Wykorzystanie narzędzi komputerowych w urz±dzaniu nieruchomo¶ci
10
Wykład
i ćwiczenia
3
Z
Psychologia sprzedaży
10
Wykład
i ćwiczenia
3
E
Seminarium dyplomowe
10
 seminarium
3
Z
SUMA GODZIN
98
 
30
 
RAZEM GODZIN
200
 
64
 

Z – zaliczenie

E – egzamin

 


Aktualizacja:
2014-09-28 08:55:12

Informacje: Agnieszka Bańdo